Kościół św. Jerzego w Biłgoraju

Został wybudowany w latach 1790-1793 jako cerkiew greckokatolicka, następnie zamieniona na cerkiew prawosławną.
W 1919 r. przekazana katolikom obrządku łacińskiego została przez nich pozbawiona elementów charakterystycznych dla architektury cerkiewnej.
Świątynia przetrwała  bombardowania i wielki pożar Biłgoraja we wrześniu 1939 r.
W 1941 wróciła do poprzednich właścicieli.
Nabożeństwa prawosławne odbywały się do końca wojny kiedy po akcji wysiedlenia prawosławnych, ponownie znalazła się w rękach katolików obrządku łacińskiego.
W czasie remontu w 1978 r. odkryto dziewiętnastowieczne polichromie.


http://static.panoramio.com/photos/large/113984023.jpg

http://static.panoramio.com/photos/large/113984003.jpg

.
http://pulawybabij.blogspot.com/2010/12/bigoraj-fotoalbum.html
Więcej zdjęć z Biłgoraja

Brak komentarzy: